Cookies

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme příspěvková organizace Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice, IČO: 00555878 (dále též jen jako „společnost“).

Provozujeme prezentační web na webových stránkách www.ukantora.cz.

Pro provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje (např. Vaše preferované nastavení stránky).

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR“).

I. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho webu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

II. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na Pověřence jsou:

  • email: poverenec@sostp.cz
  • telefon: +420 770 147 407 (v pracovních dnech 9:00 - 15:00)
  • adresa: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Pověřenec, Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese oudaje@sostp.cz nebo písemně na adrese Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice. 

III. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

SRV_id

 Shoptet

 Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

 session

externaFontsLoaded

 Shoptet

 Pomáhá nám s načítáním fontů

 1 měsíc

language

 Shoptet

 Pomáhá nám s rozlišením jazyka

 1 rok

PHPSESSID

 Shoptet

 Slouží k identifikaci přihlášení

 session

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud nebo na našeho Pověřence. 

V. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou naší společností uloženy na dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejméně však na dobu trvání účinků práv a povinností z kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 9. 9. 2022.